دست‌های خسته هنری مور

4

دست‌های خسته هنری مور
مجموعه طراحی‌های دست هنری مور که در سن ۸۱ سالگی کشیده، بیانی از دوران پیری وی است که در آن از دست به عنوان عنصر بیانی استفاده کرده است. دستی به کمک دیگری آمده و در کنار هم تلاشی برای حفظ اصولی دارد که در عین حال نمایش‌دهنده رنج و درد دوران پیری و بیماری است.
اغلب ترکیب‌بندی‌ها مثلثی شکل بوده و با قاعده‌های یکسان ترسیم شده‌اند و در ترکیب فرم‌ها، دستی در کنار دیگری در پی ایجاد توازن و تعادل است و گویی به مثابه پایه و تکیه گاه از سقوط دیگری جلوگیری می‌کند. دستانی که همگی به حالتی از نیاز به سمت بالا اشاره دارند. انگار که هنرمند به دستان خود نگاه می‌کند و در پی یافتن چرایی همه آن چیزی است که بعد از گذشت سال‌ها کار و تلاش بر وی گذشته است. خطوطی که نشان از تجربه سالیانی دارد که بر روی دست‌ها جا مانده و بر خلاف طراحی‌های فیگوراتیو پیشین هنرمند، متقاطع و کوتاه ترسیم شده‌اند. در فضای اطراف انگشت‌ها تراکم بیشتری به چشم می‌خورد که به نوعی بیانگر تشدید حالت درونی و روانی وی است. طرح‌ها سیاه و سفید هستند و هیچ رنگی در کار نیست. همان حفره‌ها و تورفتگی‌های فرم‌ها در آثار پیشین هنرمند، به کمک طراحی انگشتان دست، به نمایش درآمده است. تیرگی و روشنی در فضای شکل و جسم جامد حجم دست‌ها به تصویر درآمده است.
طراحی از دست همچون نمادی از امضا و یا هویت فرد، همچون نقاشی‌های درون غار دوران پیش از تاریخ و یا حتی در ساده‌ترین حالت آن، همانند کشیدن خطوط محیطی از گذاشتن دست بر روی سطح کاعذ است.
بام طراحی
نویسنده: انیس تبرایی

انیس تبراییمشاهده نوشته ها

Avatar for انیس تبرایی

نویسنده بام طراحی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.