شادی برای مردمان!توسط : در:

کشف قطعاتی از کتیبه خشایارشا

شادی برای مردمان!
کشف قطعاتی از کتیبه خشایارشا
در بررسی‌های اخیر پژوهشگران مرکز پژوهش‌های کتیبه‌شناسی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، قطعاتی از نسخه عیلامی کتیبه XPl در مخزن موزه تخت جمشید پیدا شده است. تا به حال چندین نسخه از این کتیبه خشایارشا در ایران کشف شده است. در فرازی از نسخه فارسی باستان این کتیبه آمده است:

𐎲𐎥 𐏐 𐎺𐏀𐎼𐎣 𐏐 𐎠𐎢𐎼𐎶𐏀𐎭𐎠 𐏐 𐏃𐎹 𐏐 𐎠𐎭𐎠 𐏐 𐏁𐎡𐎹𐎠/𐎫𐎡𐎶𐏐 [𐎶𐎼]𐎫𐎡𐎹𐏃𐎹𐎠


baga : vazraka : Auramazdā : hya : adā : šiyātim : martiyahyā

اهوره‌مزدا خدای بزرگ است، آنکه شادی را برای مردمان آفرید.

بام خبر
دبیر خبر: فرهنگ پارسی‌کیا
تهیه و تنظیم خبر: مینا پیغمبریان
منبع: خبرگزاری Tehran Times

اخبارویژه

فرهنگ پارسی‌کیاAuthor posts

دبیر بام خبر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.