مردان بختیاریتوسط : در:


مردان بختیاری

باید از ایلاتی که تابستان‌ها نزدیک اصفهان بسر می‌برند هم ذکری کرد.
من ضمن تماشای اردوی آنان، مکرراً از مهارتشان در تیراندازی و اسب سواری در شگفت مانده‌ام.
آنان با اسب چهارنعل می‌تازند و همانطور که پایشان در رکاب است، خود را از سمت راست و چپ به زیر شکم اسب می‌اندازند و پس از دفاع از خود در مقابل دشمن، دوباره به روی زین برمی گردند و بدین طریق، دشمن را دچار وحشت می‌کنند و به او صدمه می‌زنند.
آنان گلوله‌ها را در دهان خود نگه می‌دارند و تفنگ‌هایشان را پر می‌کنند و اغلب در حالت تاخت به تیراندازی می‌پردازند.
روش بختیاری‌ها این است که در نبردها، خیلی زود به موفقیت برسند و در صورت مواجهه با مقاومت و شکست خوردن و برخورد با نیرویی قوی‌تر به سرعت فرار می‌کنند.
آنان از جوانی به تمرین می‌پردازند و انسان از تماشای عملیاتشان لذت می‌برد.

-سران ایل بختیاری، نجف قلی خان، پیرترین و یوسف خان، جوان ترین رئیس بختیاری
عکس و متن ارنست هولتسر
تاریخ دقیق نامشخص / اصفهان عهد ناصری

#بام_نگر
فرشید پارسی‌کیا

برای خرید نسخه کاغذی پشت بام به این لینک مراجعه کنید.
شرکت نگاه روشن پارس حامی پشت‌بام

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن logo.gif است

مجله آنلاینویژه

فرشید پارسی‌کیاAuthor posts

سردبیر مجله پشت‌بام

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.