قاب‌های سفید!توسط : در:

قاب‌های سفید!

قاب‌های سفید!تصاویر شخصیت‌های برجسته مرتبط با هنرستان هنرهای زیبا که چند سالی بر دیوار بیرونی هنرستان پسران دیده می‌شدند، به دلایل نامعلومی حذف شدند.

اخبارویژه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.