آسیب به “موزه ملی هنر مدرن” اسلوونیتوسط : در:

آسیب به "موزه ملی هنر مدرن" اسلوونی

آسیب به "موزه ملی هنر مدرن" اسلوونی


سیل هفته اخیر جاری شده در شهر لیوبلیانا؛ پایتخت کشور اسلوونی، آسیب هنگفتی به “موزه ملی هنر مدرن” آن کشور وارد کرده است.

منبع خبر: Art Newspaper

اخبارویژه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.