بام واژه‌شناسی/Guideتوسط : در:


نام انگلیسی Guide با معنی اصلی “راهنما”

نام انگلیسی Guide با معنی اصلی “راهنما” از guide انگلیسی میانه با همان معنی اصلی آمده است. واژه اخیر از فرانسوی باستان دخیل شده است و در زبان مادر نیز همین صورت و معنا را دارد. واژه فرانسوی باستان از guida اکسیتانی باستان (از زبان‌های رومی غربی) با معنی “راهنمایی کرد” آمده است. صورت مصدری واژه اخیر در اکسیتانی، guidar به معنی “راهنمایی کردن” است. اما guidar اکسیتانی از wītan* فرانکی باستان (از زبان‌های ژرمنی غربی) با همان معنی “هدایت کردن” آمده که خود از wītaną* ژرمنی نخستین با معنی اصلی “دانستن” مشتق شده است. واژه اخیر از ریشه -weyd* هند و اروپایی نخستین با معنی “دیدن” است.

واژه‌های “بین-” (بن مضارع “دیدن”) فارسی، amkawdd ولزی میانه، ad·fét ایرلندی باستان، εἴδω (eídō) یونانی باستان، वेत्ति (vétti) سنسکریت، viedêt لتونیایی، veizdė́ti لیتوانیایی، գտանեմ (gtanem) ارمنی باستان، gwybod ولزی، fionn ایرلندی، 𐬬𐬍𐬥𐬀𐬯𐬙𐬍 ‎ (vīnastī)اوستایی گاهانی، 𐬬𐬌𐬥𐬀𐬯𐬙𐬌 ‎ (vinasti)اوستایی متاخر، 𐫇𐫏𐫗𐫅𐫏𐫗𐫅 ‎ (wyndynd)پارسی میانه، 𐫇𐫏𐫗𐫅𐫏𐫅 (wyndyd) پارتی، videō لاتینی، не́видаль (névidalʹ) روسی و ūwe تخاری از همین ریشه هستند. با توجه به ریشه، معنا و کاربرد فعلی Guide، واژه “راهنما” بهترین جایگزین برای این واژه بوده و هست.

بام واژه‌شناسی
دبیر: فرهنگ پارسی‌کیا

برای خرید نسخه کاغذی پشت بام به این لینک مراجعه کنید.
شرکت نگاه روشن پارس حامی پشت‌بام

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن logo.gif است

مجله آنلاینویژه

فرهنگ پارسی‌کیاAuthor posts

دبیر بام واژه‌شناسی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.