درگذشت عکاس خبری آمریکایی؛ Edward Keatingتوسط : در:

درگذشت عکاس خبری آمریکایی؛ Edward Keating

درگذشت عکاس خبری آمریکایی؛ Edward Keating


عکاس خبری آمریکایی؛ Edward Keating، بر اثر بیماری سرطان در ۶۵ سالگی درگذشت.

منبع خبر: خبرگزاری New York Times

اخبارویژه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.