نمایشگاهی از خودنگاره‌های تصویرسازان کتاب‌های کمیکتوسط : در:

نمایشگاهی از خودنگاره‌های تصویرسازان کتاب‌های کمیک

نمایشگاهی از خودنگاره‌های تصویرسازان کتاب‌های کمیک


گالری Uffizi در فلورانس ایتالیا، برای افزایش بازدیدکنندگانش، در حال برگزاری نمایشگاهی از خودنگاره‌های تصویرسازان کتاب‌های کمیک است.

منبع خبر: خبرگزاری Associated Press

اخبارویژه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.