تمایل محمد فهیم‌رحیمی برای ادامه فعالیت در سمت مدیر موزه ملی افغانستانتوسط : در:

مدیر موزه ملی افغانستان

تمایل محمد فهیم‌رحیمی برای ادامه فعالیت در سمت مدیر موزه ملی افغانستان


محمد فهیم رحیمی؛ مدیر موزه ملی افغانستان، تمایل خود را برای ادامه فعالیت در سمت مذکور، اعلام کرد. این اتفاق منوط به تصمیم حکومت طالبان خواهد بود.

منبع خبر: National

اخبارویژه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.