منصور قندریز؛ کتابچه بیست و سومین نمایشگاه تالار قندریز 1345 / آثار پاستل، حکاکی و نقاشی

55
کتابچه بیست و سومین نمایشگاه تالار قندریز 1345

کتابچه بیست و سومین نمایشگاه تالار قندریز 1345


منصور قندریز ؛ کتابچه بیست و سومین نمایشگاه تالار قندریز 1345


در دومین سال فعالیت تالار ایران، یکی از اعضای مهم آن، منصور قندریز در حادثه‌ای از دست رفت. مرگ او برای اعضای تالار ضایعه‌ دردناکی‌ بود که در پی آن، بنا بر تصمیم جمعی اعضا، برای نکوداشت نام منصور قندریز، نام تالار ایران به «تالار قندریز» تغییر کرد. در سال 1345 و در بیست‌وسومین نمایشگاه تالار، آثاری از منصور قندریز به نمایش درآمد و در کنار نمایشگاه کتابچه‌ای حاوی سال‌شماری از زندگی کوتاه او، گفت‌وگویی بین اعضا و میهمانان تالار درباره آثار و دوره‌های کاری او و چند متن باقی مانده به قلم منصور قندریز، توسط انتشارات تالار چاپ شد. در ابتدای این کتابچه رویین پاکباز مقدمه‌ کوتاهی از سیر کارهای قندریز نوشته و سپس گفت‌وگویی حول محور کارهای او ادامه می‌یابد.

منصور قندریز؛ کتابچه بیست و سومین نمایشگاه تالار قندریز 1345 / آثار پاستل، حکاکی و نقاشی
منصور قندریز؛ کتابچه بیست و سومین نمایشگاه تالار قندریز 1345 / آثار پاستل، حکاکی و نقاشی
منصور قندریز؛ کتابچه بیست و سومین نمایشگاه تالار قندریز 1345 / آثار پاستل، حکاکی و نقاشی
منصور قندریز؛ کتابچه بیست و سومین نمایشگاه تالار قندریز 1345 / آثار پاستل، حکاکی و نقاشی
منصور قندریز؛ کتابچه بیست و سومین نمایشگاه تالار قندریز 1345 / آثار پاستل، حکاکی و نقاشی
منصور قندریز؛ کتابچه بیست و سومین نمایشگاه تالار قندریز 1345 / آثار پاستل، حکاکی و نقاشی
منصور قندریز ؛ کتابچه بیست و سومین نمایشگاه تالار قندریز 1345 / آثار پاستل، حکاکی و نقاشی
منصور قندریز؛ کتابچه بیست و سومین نمایشگاه تالار قندریز 1345 / آثار پاستل، حکاکی و نقاشی
منصور قندریز؛ کتابچه بیست و سومین نمایشگاه تالار قندریز 1345 / آثار پاستل، حکاکی و نقاشی
منصور قندریز؛ کتابچه بیست و سومین نمایشگاه تالار قندریز 1345 / آثار پاستل، حکاکی و نقاشی
منصور قندریز؛ کتابچه بیست و سومین نمایشگاه تالار قندریز 1345 / آثار پاستل، حکاکی و نقاشی
منصور قندریز؛ کتابچه بیست و سومین نمایشگاه تالار قندریز 1345 / آثار پاستل، حکاکی و نقاشی
منصور قندریز؛ کتابچه بیست و سومین نمایشگاه تالار قندریز 1345 / آثار پاستل، حکاکی و نقاشی
منصور قندریز؛ کتابچه بیست و سومین نمایشگاه تالار قندریز 1345 / آثار پاستل، حکاکی و نقاشی
منصور قندریز؛ کتابچه بیست و سومین نمایشگاه تالار قندریز 1345 / آثار پاستل، حکاکی و نقاشی
منصور قندریز؛ کتابچه بیست و سومین نمایشگاه تالار قندریز 1345 / آثار پاستل، حکاکی و نقاشی
منصور قندریز؛ کتابچه بیست و سومین نمایشگاه تالار قندریز 1345 / آثار پاستل، حکاکی و نقاشی
منصور قندریز؛ کتابچه بیست و سومین نمایشگاه تالار قندریز 1345 / آثار پاستل، حکاکی و نقاشی

برای مطالعه و دیدن آرشیو اسناد پژوهشی پشت‌بام به لینک زیر مراجعه کنید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.