شهزیا سکندر و شخصی‌سازی مینیاتور ایرانی و هندیتوسط : در:


شهزیا سکندر-تصویرساز-هنرهای تجسمی-هنرهای دیداری

شهزیا سکندر

مینیاتور ایرانی و هندی، سبکی سنتی است که از اصولی خاص تبعیت می کند.

اما ” شهزیا سکندر ” این هنر را به روش شخصی تجربه کرده و روش مندی دقیق مینیاتور را با خلاقیت و موضوع گرایی غربی ترکیب می‌کند. شهزیا با تجربه کردن رسانه‌های مختلف، استعاره‌های فرمی اصول‌مند مینیاتورها را همراه با محدودیت های ابزاری شان، به چالش می کشاند و مینیاتور را به حوزه هنرمعاصر وارد می‌کند.

او نقش های سنتی را با ارجاعات فرهنگی بی‌شماری ترکیب می کند و آنها را به کلاژها و مدیاهای مختلفی چون نقاشی‌دیواری ، ویدیو آرت و اینستالیشن‌هایی به اندازه یک اتاق انتقال می دهد. هنر او اغلب ادای احترامی به هنر کلاسیک و در عین حال چالشی برای شکستن اصول و قراردادهای آن است.
در آثار شهزیا سکندر، آبستره‌ها، فرم های بازنمایانه و متن های نوشتاری، در عین اینکه برای چیرگی بر هم رقابت می کنند، در کنار هم همزیستی دارند. او همزمان با ارائه روایت، اثاری را خلق می کند که چندین تفسیر را به ذهن متبادر می کنند.
طراحی عنصر اصلی پروسه کار شهزیا است، برای او طراحی تنها هدایت تخیل نیست بلکه رهاکننده قدرت خلاقیت اوست. وسیله ای پایه ای برای کشف کردن، آگاه شدن از محدودیت ها و تمرینی در بداهه سازی، ساختن مفهوم از یک ایده و پیگیری برای بارور شدن آن ایده است.

ایده هایی که در طول زمان بدست می آیند و نتیجه کنکاش و تامل هنرمند هستند.
شهزیا سکندر در سال 1969 در لاهور پاکستان به دنیا آمد. وی از کالج ملی هنر در لاهور فارغ التحصیل شد و سپس در ایالت رودآیلند آمریکا ادامه تحصیل داد. او در زمینه های طراحی، نقاشی، انیمیشن، اینستالیشن، پرفورمنس و ویدئوآرت فعالیت دارد و هم اکنون در نیویورک زندگی و کار می کند.
.
#بام_طراحی
نویسنده: نجوا عرفانی

پشت‌بام را از لینک زیر خریداری کنید

خرید نسخه کاغذی

مجله آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.