موزه Castello di Rivoli/یکی از مراکز واکسیناسیونتوسط : در:


موزه Castello di Rivoli، یکی از مراکز واکسیناسیون شهر شد

موزه Castello di Rivoli در تورین ایتالیا، یکی از مراکز واکسیناسیون شهر شد. کسانی که در این موزه واکسن کرونا را بزنند، مزایای ویژه‌ای در رابطه با بازدید موزه خواهند داشت.

منبع خبر: خبرگزاری ARTnews

برای ورود به صفحه پینترستِ پشت بام به این لینک مراجعه کنید.
برای خرید نسخه کاغذی پشت بام به این لینک مراجعه کنید.

اخبارویژه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.