مجله چاپی

فتوگرافیست‌ها PHOTOGRAPHISTS

نمایشگاه گروهی عکس با عنوان فتوگرافیست‌ها هنرمندان فتوگرافیست به ترتیب الفبا: مهرداد احمدی شیخانی، اونيش امين‌الهی، علیرضا انوشفر، علی باقری، علی بوستان، فرشید پارسی‌کیا، صالح تسبیحی، محسن دائی‌نبی، سیروس سلیمی، حسن کریم‌زاده، روزبه مشهدی‌زاده، مهدی میرباقری. ... ادامه ...
خروس جنگی

خروس جنگی

شماره دوم / پژوهشی درباره انجمن هنری خروس جنگی در این شماره که در تابستان 98 منتشر شد؛ می‌خوانید: سر مقاله فرشید پارسی‌کیا    یک؛  بزنگاه تاریخی این‌‌قدر پیاپی در بزنگاه تاریخ بوده‌ایم که دیگر نمی‌توانم ... ادامه ...