جلیل ضیاپور

شماره ششم پشت بام

شماره ششم پشت‌بام منتشر شد

شماره ششم پشت‌بام “پژوهشی درباره هنرستان هنرهای زیبای تهران 1332-1357” منتشر شد. از خود ما بخرید! پژوهشی درباره”هنرستان هنرهای زیبای تهران1332-1357″ باآثار و گفته‌هایی از:فرانک احمدزاده●مریم اسدی خونساری●فرح اصولی●خدیجه بختیاری●فاطمه برهانی●فرشید پارسی‌کیا●فرهنگ پارسی‌کیا●نیره توکلی●حمید جانی‌پور●محسن حسین‌خانی●واحد ... ادامه ...
هنرستان هنرهای زیبای تهران

شماره ششم / پژوهشی درباره هنرستان هنرهای زیبای تهران

در این شماره که در زمستان 99 منتشر شد؛ می‌خوانید: سرمقاله فرشید پارسی‌کیا یک؛ بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب‌نظر شود.                                                                                            این شماره تقدیم‌ می‌شود به استاد بی‌بدیل آواز ایران، ... ادامه ...
خروس جنگی

خروس جنگی

شماره دوم / پژوهشی درباره انجمن هنری خروس جنگی در این شماره که در تابستان 98 منتشر شد؛ می‌خوانید: سر مقاله فرشید پارسی‌کیا    یک؛  بزنگاه تاریخی این‌‌قدر پیاپی در بزنگاه تاریخ بوده‌ایم که دیگر نمی‌توانم ... ادامه ...

بیانیه سلاخ بلبل

انجمن هنری خروس جنگی بیانیه سلاخ بلبل منتشر شده در دوره دوم مجله خروس جنگی در خرداد سال 1330 انجمن هنری خروس جنگی توسط جلیل ضیاپور، غلامحسین غریب، حسن شیروانی و مرتضی حنانه در سال 1327 ... ادامه ...