سینا یعقوبی

متولد 1348

سینا یعقوبی
سینا یعقوبی
 • فارغ‌التحصیل دکترای دندانپزشکی با پایان نامه تحت عنوان ” نور و رنگ در دندانپزشکی”
 • سینا یعقوبی عضو شورای سیاستگذاری و شورای نویسندگان نشریه پشت‌بام است
 • صفحه اثر NFT سینا یعقوبی در opensea.io
 • کار بر روی مجموعه ی موتیف های اسلیمی و طراحی مقبره ی بایزید بسطامی
 • نمایشگاه انفرادی موتیف های اسلیمی با عنوان “قرینه زدایی از یک امکان ” در گالری صا
 • شرکت در نمایشگاه گروهی درفستیوال ” فاین آرت گالری” دوبی
 • شرکت در” آرت فیر پارما “
 • شرکت در نمایشگاه گروهی رم ایتالیا ” فندریا دل آرته”
 • شرکت در رویداد پترنیتکچر
 • طرح برگزیده بخش عمومی” رویداد پترنیتکچر” در فرهنگسرای نیاوران
 • مجموعه فتومونتاژ با عنوان” دازاین 2120253102
 • نمایشگاه نقاشی انفرادی “سدوم و عمورا” در گالری دنا
 • نمایشگاه انفرادی نقاشی “سطح ساده چیست؟ همان است و چیزهای دیگر” گالری دنا
مقبره با یزید بسطامی
کار بر روی مجموعه ی موتیف های اسلیمی و طراحی مقبره ی بایزید بسطامی
نمایشگاه انفرادی موتیف های اسلیمی با عنوان “قرینه زدایی از یک امکان ” در گالری صا
شرکت در نمایشگاه گروهی درفستیوال ” فاین آرت گالری” دوبی
شرکت در” آرت فیر پارما “
شرکت در نمایشگاه گروهی رم ایتالیا ” فندریا دل آرته”
طرح برگزیده بخش عمومی” رویداد پترنیتکچر” در فرهنگسرای نیاوران
مجموعه فتومونتاژ با عنوان” دازاین 2120253102
مجموعه فتومونتاژ با عنوان” دازاین 2120253102
مجموعه فتومونتاژ با عنوان” دازاین 2120253102
نمایشگاه نقاشی انفرادی “سدوم و عمورا” در گالری دنا