سینا یعقوبی

متولد 1348

سینا یعقوبی
سینا یعقوبی
 • فارغ‌التحصیل دکترای دندانپزشکی با پایان نامه تحت عنوان ” نور و رنگ در دندانپزشکی”
 • سینا یعقوبی عضو شورای سیاستگذاری و شورای نویسندگان نشریه پشت‌بام است.
 • کار بر روی مجموعه ی موتیف های اسلیمی و طراحی مقبره ی بایزید بسطامی
 • نمایشگاه انفرادی موتیف های اسلیمی با عنوان “قرینه زدایی از یک امکان ” در گالری صا
 • شرکت در نمایشگاه گروهی درفستیوال ” فاین آرت گالری” دوبی
 • شرکت در” آرت فیر پارما “
 • شرکت در نمایشگاه گروهی رم ایتالیا ” فندریا دل آرته”
 • شرکت در رویداد پترنیتکچر
 • طرح برگزیده بخش عمومی” رویداد پترنیتکچر” در فرهنگسرای نیاوران
 • مجموعه فتومونتاژ با عنوان” دازاین 2120253102
 • نمایشگاه نقاشی انفرادی “سدوم و عمورا” در گالری دنا
 • نمایشگاه انفرادی نقاشی “سطح ساده چیست؟ همان است و چیزهای دیگر” گالری دنا
مجموعه فتومونتاژ با عنوان” دازاین 2120253102
مجموعه فتومونتاژ با عنوان” دازاین 2120253102
مجموعه فتومونتاژ با عنوان” دازاین 2120253102
نمایشگاه نقاشی انفرادی “سدوم و عمورا” در گالری دنا

 

نمایشگاه نقاشی انفرادی “سدوم و عمورا” در گالری دنا
نمایشگاه نقاشی انفرادی “سدوم و عمورا” در گالری دنا
نمایشگاه نقاشی انفرادی “سدوم و عمورا” در گالری دنا
نمایشگاه نقاشی انفرادی “سدوم و عمورا” در گالری دنا
نمایشگاه نقاشی انفرادی “سدوم و عمورا” در گالری دنا
نمایشگاه نقاشی انفرادی “سدوم و عمورا” در گالری دنا
مقبره با یزید بسطامی
کار بر روی مجموعه ی موتیف های اسلیمی و طراحی مقبره ی بایزید بسطامی
شرکت در نمایشگاه گروهی درفستیوال ” فاین آرت گالری” دوبی
شرکت در نمایشگاه گروهی رم ایتالیا ” فندریا دل آرته”
طرح برگزیده بخش عمومی” رویداد پترنیتکچر” در فرهنگسرای نیاوران