فضه زحمتکش
فضه زحمتکش

فضه زحمتکش

متولد 1357، نقاش و طراح گرافیک است

  • کارشناس ارشد گرافیک با پایان نامه تحت عنوان “بازآفرینی عناصر بصری کاخ نیاوران با هدف بکارگیری در گرافیک مدرن”
  • شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی “نگارشید” در فرهنگسرای ملل، دی ماه 95
  • شرکت در نمایشگاه گروهی “پرتره نگاری 100 چهره سینما تاتر ایران” درگالری آریانا، آبان ماه 95
  • عضو گروه پژوهش مجله کاغذی پشت‌بام