آناهیتا رضایی

آناهیتا رضایی
آناهیتا رضایی
 • دکترای پزشکی عمومی دانشگاه آزاد تهران
 • دکترای تخصصی طب اورژانس دانشگاه علوم‌پزشکی ایران
 • دارای بورد تخصصی اینترنشنال در طب اورژانس
 • پایان نامه دکترای پزشکی عمومی
 • پایان‌نامه‌ دکترای تخصصی طب اورژانس
 • آناهیتا رضایی مشاور و نویسنده نشریه تخصصی هنرهای دیداری پشت‌بام است
 • فعالیت ادبی به طور حرفه ای در خصوص شعر از از سال ۱۳۸۲
 • انتشار مجموعه شعر “ساکت صبور ِ روزهای بود و نبود” سال ۱۳۸۴ / نشر نگیما
 • انتشار مجموعه شعر “حق تیر به سگ های خانگی” سال۱۳۹۵ /نشر حکمت کلمه
 • انتشار پیوسته شعر در نشریات کاغدی و الکترونیک
 • فعالیت نقد ادبی در خصوص شعر در نشریات کاغذی و الکترونیک
 • اخذ جایگاه دوم‌ جایزه شعر بوشهر برای کتاب حق تیر به سگ های خانگی سال ۱۳۹۷
 • پروژهش درباره طرزی افشار شاعر دوره صفوی که به ساختن افعال و مصدرهای جعلی شهرت داشت. منتشر شده در نشریه ادبی وازنا. سال ۱۳۸۷
 • فعالیت در گروه پژوهشی نشریه پشت بام‌/شماره چهارم