سجاد باغبان

سجاد باغبان


سجاد باغبان دکترای تاریخ هنر با گرایش نقاشی نوگرای ایران دارد و استادیار گروه موزه و گردشگری دانشگاه هنر اصفهان است. پیش از این معاون پژوهشی خانه هنرمندان ایران بوده و در حال حاضر علاوه بر مدیریت گالری ساربان به پژوهش و تدریس درباره نقاشی معاصر ایران اشتغال دارد.

فرشید پارسی‌کیاAuthor posts

فرشید پارسی کیا زاده‌ تهران، هنرمند، مدرس، طراح و نویسنده‌ حوزه‌ی فرهنگ و هنر است. وی یکی از چهره‌های مهم نسل پنجم طراحان گرافیک ایران است که در حو‌زه‌ی طراحی نشریات، پوستر، تبلیغات، پژوهش و آموزش گرافیک فعال و پرکار بوده. فرشید پارسی کیا همچنین مدیرهنری گالری دنا و صاحب امتیاز و سردبیر نشریه تخصصی هنرهای تجسمی پشت بام است.