الهام آهویی

الهام آهویی


 • متولد ١٣۶١ / تهران
 • لیسانس مترجمی زبان ایتالیایی
 • مدیرمسئول انتشارات جریان
 • مدیر داخلی گالری مجازی اعلان، استودیو دیزاین هشتاد و عضو شورای سیاست‌گذاری گالری مجازی اعلان
 • همکاری با انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان / ١٣٩٩-١٣٩۵
 • مدیر داخلی مجله کتابماه فلسفه / ١٣٩٣-١٣٩٠
 • نویسنده پیشخوان فارسی شماره ۶٩ و ٧٨ نشریه کتابماه فلسفه / ١٣٩٢
 • همکاری با موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران / ١٣٩٣-١٣٨٩
 • همکاری با اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی / ١٣٩٣
 • همکاری با موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران / ١٣٩٣-١٣٨٩
 • همکاری با موزه دفینه، انتشارات وایا، شرکت تبلیغاتی رویای طرح و رنگ