گالری گردی 12 اسفند

34
گالری گردی 12 اسفند

گالری گردی 12 اسفند ۱۴۰۱ در گالری‌های

آتلیه کبود تبریز: نذر گذر؛ نمایشگاه آثار لیلا صبوری؛ 12 تا 24 اسفند

احسان؛ صدای رنگ؛ نمایشگاه گروهی؛ 12 تا 15 اسفند

بینش؛ نمایشگاه گروهی سالگرد افتتاح گالری، ۱۲ اسفند

خانه هنرمندان ایران / گالری تابستان: نمایشگاه آثار مسعود سپهر؛ 12 تا 19 اسفند

کاما؛ طنین کاغذها؛ نمایشگاه آثار فاطمه گرامی‌پور، ۱۲ تا ۱۷ اسفند

گلستان؛ نمایش (آنلاین) آثار آرمان یعقوب‌پور؛ ۱۲ تا ۲۴ اسفند

شریف؛ وضعیت: ناپایدار؛ نمایشگاه گروهی؛ 12 تا 23 اسفند

نقش جهان؛ گذر؛ نمایشگاه گروهی؛ 12 اسفند

هما: چیدمان تعاملی علیرضا آستانه؛ 12 اسفند

هور: نمایشگاه آثار عبدالحمید پازکی و ژیلا مختاری؛ 12 اسفند

ادامه از هفته گذشته در گالری‌های

اُ: مفصل؛ نمایشگاه گروهی؛ 5 تا ۲۲ اسفند 

اُ: واج‌های شهر؛ نمایشگاه آثار ندا مرادی؛ جمعه ۲۸ بهمن تا ۲۲ اسفند

پروژه‌های آرانبرای زندگی؛ نمایشگاه گروهی؛ جمعه ۵ تا ۲۶ اسفند

ثالثوضعیت انسان؛ نمایشگاه آثار علیرضا میرزارضایی، ۵ تا ۱۶ اسفند

چوم بندر انزلیهزارشب؛ نمایشگاه آثار احمد منتظری رودبارکی؛ ۵ اسفند تا ۲۵ فروردین 1402

دوست؛ در ستایش نور، نمایشگاه آثار فاطمه شکوری؛ ۵ تا ۱۶ اسفند

سرادی‌پور ماهشهرتنگنا؛ نمایشگاه آثار محمد خلیلی، جمعه ۵ تا ۱۹ اسفند

سواقدامات دفتری؛ نمایشگاه گروهی کتاب دفتر و پوستر؛ جمعه ۲۸ بهمن تا ۲۶ اسفند

موسسه سکو؛ شمل؛ نمایشگاه آثار خالیدا تاجیک؛ ۱۰ تا ۱۲ اسفند

موتورخونه شیراز: کهنگی به روایت سپید؛ نمایشگاه آثا علیرضا ظریف؛ 3 تا 14 اسفند

ویستا: ایستاده تا بهار: نمایشگاه گروهی نقاشی دیواری؛ 9 تا 16 اسفند

هنگام مشهد؛ آنگاه دیر؛ نمایشگاه آثار فریده نصری؛ ۵ تا ۱۴ اسفند

فضای فاندری دبی با همکاری گالری باوان و دفتر پروژه‌های مریم مجد: تاب‌آوری؛ نمایشگاه گروهی؛ ۸ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

اینتنت دبیسادگی دوگانه؛ نمایشگاه گروهی؛ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

بخش خبر پشت بام