گالری گردی 19 اسفند

20

گالری گردی 19 اسفند ۱۴۰۱ در گالری‌های

با: پیش از ورود؛ نمایشگاه گروهی؛ ۱۹ تا ۲۶ اسفند

ثالث: پیکسل پاپ؛ دیجیتال آرت‌های وحید بهرامی؛ 19 تا 29 اسفند

ثالث: ده برده؛ نمایشگاه گروهی؛ 19 اسفند تا 15 فروردین

خانه هنرمندان ایران: نمایشگاه گروهی؛ 22 تا 26 اسفند

دوست: آشنای مبهم؛ نمایشگاه آثار لیلا خورشیددوست؛ 19 اسفند تا 8 فروردین

نیان: بازیابی/سری سوم؛ نمایشگاه گروهی؛ 19 اسفند تا 28 فروردین

ادامه از هفته گذشته در گالری‌های

آتلیه کبود تبریز: نذر گذر؛ نمایشگاه آثار لیلا صبوری؛ 12 تا 24 اسفند

اُ: مفصل؛ نمایشگاه گروهی؛ 5 تا ۲۲ اسفند 

اُ: واج‌های شهر؛ نمایشگاه آثار ندا مرادی؛ جمعه ۲۸ بهمن تا ۲۲ اسفند

پروژه‌های آرانبرای زندگی؛ نمایشگاه گروهی؛ جمعه ۵ تا ۲۶ اسفند

چوم بندر انزلیهزارشب؛ نمایشگاه آثار احمد منتظری رودبارکی؛ ۵ اسفند تا ۲۵ فروردین

سرادی‌پور ماهشهرتنگنا؛ نمایشگاه آثار محمد خلیلی، جمعه ۵ تا ۱۹ اسفند

سواقدامات دفتری؛ نمایشگاه گروهی کتاب دفتر و پوستر؛ جمعه ۲۸ بهمن تا ۲۶ اسفند

شریف؛ وضعیت: ناپایدار؛ نمایشگاه گروهی؛ 12 تا 23 اسفند

گلستان؛ نمایش (آنلاین) آثار آرمان یعقوب‌پور؛ ۱۲ تا ۲۴ اسفند

عکسخانه شهر: عکسهای مضحکه؛ عکس‌های طنز دوره قاجار؛ نمایشگاه‌گردانان: محمدرضا طهماسب‌پور و کیانوش معتقدی؛ 16 اسفند تا 14 اردیبهشت

فضای فاندری دبی با همکاری گالری باوان و دفتر پروژه‌های مریم مجد: تاب‌آوری؛ نمایشگاه گروهی؛ ۸ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

اینتنت دبیسادگی دوگانه؛ نمایشگاه گروهی؛ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲