هنرمندان

گزیده‌ای از آثار استاد محمد بهرامی در موزه/ گالری مجازی اعلان

گزیده‌ای از آثار استاد محمد بهرامی در موزه/ گالری مجازی اعلان گزیده‌ای از آثار استاد محمد بهرامی، ستاره درخشان طراحی گرافیک ایران با همکاری‌ خانم لی‌لی خالصی در موزه/ گالری مجازی اعلان به نمایش گذاشته خواهد ... ادامه ...

نگاهی به نمایشگاه آثار هما حسینیان

نگاهی به نمایشگاه آثار هما حسینیان، با عنوان «پذیرا» در گالری باوان رخدادهای جمعی و تاریخی در اکثر زیرلایه‌های مضامین آثار هنری نهفته‌اند. حضور مستقیم یا غیر مستقیم انسان در طبیعت نیز یکی از همین رخدادهای ... ادامه ...
موزه Boijmans Van Beuningen شهر رتردام هلند

همه همه!

بیش از ۱۵۱ هزار اثر هنری آرشیو شده در موزه Boijmans Van Beuningen شهر رتردام هلند، به زودی به نمایش گذاشته خواهند شد. مدیر این موزه معتقد است که مجموعه آنها تنها موزه‌ای است که کل ... ادامه ...