هنرمندان

به بهانه زادروز علی نصیر

به بهانه زادروز علی نصیرپیدایی آن سایه ناپیدا نخستین آثار علی نصیر با نقاشی‌های شاعرانه‌ای از اشیا و انسان است. به مرور دغدغه او تغییر کرد و مواجهه ذهنی و فلسفی او با فرهنگ غربی سبب ... ادامه ...

زیستار؛ نگاهی به آثار مرتضی یزدانی

زیستارنگاهی به آثار مرتضی یزدانی مرتضی یزدانی متولد ١٣۵٩ اصفهانهنرمند و مدرس رشته طراحی و نقاشی،کارشناسی ارشد نقاشی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و عضو پیوسته انجمن نقاشان و تصویرگران ایران است..بیشتر آثار وی بر پایه ... ادامه ...

اوژن شیراوژن مجموعه «در خانه بمانیم»

اوژن شیراوژن، كارشناسى‌ارشد نقاشى از آکادمی موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی، مولدوا ۵٤-۲۰۱۱ Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice (AMTAP), Chisinau, Moldovaتدریس در مدرسه نقاشی در سال‌های ، ٢٠٠٨-۲۰۱۱ شهر کیشینو – مولداوی(Gimnaziul Elimul Nou) ... ادامه ...

گزیده‌ای از آثار استاد محمد بهرامی در موزه/ گالری مجازی اعلان

گزیده‌ای از آثار استاد محمد بهرامی در موزه/ گالری مجازی اعلان گزیده‌ای از آثار استاد محمد بهرامی، ستاره درخشان طراحی گرافیک ایران با همکاری‌ خانم لی‌لی خالصی در موزه/ گالری مجازی اعلان به نمایش گذاشته خواهد ... ادامه ...