گالری گردی 29 اردیبهشتتوسط : در:


آران: یک کلمه یک کلمه؛ نمایشگاه آثار امیرحسین شهنازی؛ 29 اردیبهشت تا 12 خرداد

آریا: در مجاورت باغ؛ نمایشگاه آثار سهیلا آهنگری؛ 29 اردیبهشت تا 9 خرداد

ابتدا: رخوت زمانه؛ نمایشگاه گروهی؛ 29 اردیبهشت تا 3 خرداد

ابتدا: حقیقت من؛ نمایشگاه گروهی کالیگرافی؛ 29 اردیبهشت تا 3 خرداد

انتظامی: ونگوگ آرت: نمایشگاه گروهی؛ 29 اردیبهشت تا 3 خرداد

باوان: خانواده معمولی چیزهای عجیب؛ نمایشگاه آثار مهرداد جعفری؛ 29 اردیبهشت تا 15 خرداد

ثالث: کافه‌ئین؛ نمایشگاه گروهی؛ کیوریتور: مهدی دهکردی؛ 29 اردیبهشت تا 9 خرداد

خط سفید: تولدی دوباره: نمایشگاه نقاشی‌های آنیس فرامرزی؛ 29 اردیبهشت تا 8 خرداد

دوست؛ فراموش‌شدگان؛ نمایشگاه آثار فرشید ساتیاروند؛ 29 اردیبهشت تا 16 خرداد

ریشه 29: بیشتر از نو درجه؛ چهارمین Mirror Box: ویدیوآرت رئوفه رستمی؛ 29 اردیبهشت تا 19 خرداد

سهراب: رویاهای قرنطینه؛ نمایشگاه نقاشی‌های علی خسروی؛ 29 اردیبهشت تا 11 خرداد

شلمان: ذهن زیبا؛ نمایشگاه گروهی نقاشی‌های؛ 29 اردیبهشت تا 3 خرداد

شیدایی: خاطرات وارونه؛ نمایشگاه آثار آربی کشیشیان؛ 29 اردیبهشت تا 19 خرداد

لاله: پیشگامان هنر نوگرای ایران؛ نمایشگاه گروهی؛ 29 اردیبهشت تا 3 خرداد

مریم فصیحی هرندی: خنده‌های قابل پیش‌بینی٫ سوگواری‌های فراموش‌شده؛ نمایشگاه آثار امیرپاشا هشیوار؛ 29 اردیبهشت تا 12 خرداد

موزه سرامیک فرزانه: دودکش جن: نمایشگاه آثار امین بینش‌پژوه؛ کیوریتور: محمد حکمت؛ 29 اردیبهشت تا 3 خرداد

نگر: خبره نگر: نمایشگاه گروهی هنرمندان خبره ایران؛ 29 اردیبهشت تا 12 خرداد

والی: آنچه هنوز ننوشته‌ام؛ ویدیوآرت‌های علی اتحاد؛ 29 اردیبهشت تا 7 خرداد

ویستا: صدای بیایان – نجوای گل‌ها؛ نمایشگاه آثار شیرین اتحادیه؛ 29 اردیبهشت تا 12 خرداد

هنگام: راوی؛ نمایشگاه آثار نسرین صادقی بجد؛ 29 اردیبهشت تا 7 خرداد

یافته: در مقیاس nام؛ نمایشگاه آثار آرزو زرگر و هانیه خدابنده‌لو؛ 29 اردیبهشت تا 12 خرداد

گالری گردی از هفته گذشته در گالری‌های

آتلیه کبود: تصعید؛ نمایشکاه آثار وقار آقایی؛ 22 اردیبهشت تا 3 خرداد

اچ: بزرگان هنر مدرن ایران؛ نمالشگاه گروهی؛ 15 تا 29 اردیبهشت

ایده: چه زمانی چه زمینی؛ نمایشگاه نقاشی‌های آرمین توحیدی؛ 22 اردیبهشت تا 4 خرداد

با: بازنگری؛ نمایشگاه آثار داوود شهیدی؛ کیوریتور: نرگس سلیمان‌زاده؛ 22 اردیبهشت تا 5 خرداد

بستان: سوگ؛ نمایشگاه آثار معصومه مظفری؛ 22 اردیبهشت تا 7 خرداد

بنیاد لاجوردی: راه‌ها و گل‌ها گم می‌شوند؛ نمایشگاه آثار وحید محمدی؛ 22 اردیبهشت تا 12 خرداد

جاوید: اردیبهشت؛ نمایشگاه گروهی نقاشی؛ 22 تا 29 اردیبهشت

چوم: ده روز چو گل 2؛ نمایشگاه گروهی؛ 1 تا 29 اردیبهشت

دلگشا: قصه راه‌آهن: فصل وقت‌کشی؛ نمایشگاه آثار سورنا پتگر؛ 22 اردیبهشت تا 7 خرداد

دیدار: طراحی دمیدن است؛ نمایشگاه گروهی؛ کیوریتور: مریم فرشاد؛ 15 تا 29 اردیبهشت

ریشه 29: گذر عمر در چهار فصل؛ نمایشگاه آثار نگار کلانتری؛ 8 تا 31 اردیبهشت

زیرزمین دستان: جریان فاصله؛ نمایشگاه آثار کیمیا دهقان؛ 15 اردیبهشت تا 5 خرداد

ژاله: رود جاری؛ نمایشگاه گروهی؛ 15 اردیبهشت تا 8 خرداد

سو: سیاه بازی؛ نمایشگاه آثار روزبه شریف؛ 1 تا 29 اردیبهشت

سیحون: خروش در پستو؛ نمایشگاه نقاشی‌های فروغ فروزنده؛ 22 اردیبهشت تا 3 خرداد

شریف: غریبه‌ها؛ نمایشگاه آثار افرا فرحناک؛ 15 تا 29 اردیبهشت

شم: دل‌آگاهی؛ نمایشگاه عکس‌های پولاروید حامد خسروی؛ 15 تا 29 اردیبهشت

شیرین: از زندگی؛ نمایشگاه نقاشی‌های کریم نصر؛ 15 اردیبهشت تا 2 خرداد

فرهنگسرای ارسباران 2: ژرفای خط؛ نمایشگاه آثار حدیث عسگری؛ 21 تا 31 اردیبهشت

فضای هنری سیس: جغرافیای مشترک 2؛ نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم؛ 22 اردیبهشت تا 4 خرداد

فیوز: نمایشگاه قالی‌های بهرام دبیری؛ 7 اردیبهشت تا 11 خرداد

کتابخانه ضرابی کاشان: مترسک‌ها از مجموعه روشنایی؛ نمایشگاه عکس، طراحی و کلاژ مریم سالور؛ 1 اردیبهشت تا 1 خرداد

مدار موازی: چشم انداز؛ نمایشگاه گروهی؛ 22 اردیبهشت تا 26 خرداد

مریم: آدم‌واره: نمایشگاه گروهی؛ کیوریتور: مهدی راحمی؛ 22 اردیبهشت تا 22 خرداد

موتورخونه: ضمیر معلق: نمایشگاه نقاشی‌های تارا حسنی؛ 22 تا 31 اردیبهشت

مورا: نمایشگاه طراحی‌های بهنام جلالی جعفری؛ 22 اردیبهشت تا 4 خرداد

موسسه فرهنگی هنری شروه: یاد و پندار شروه؛ نمایشگاه گروهی؛ 22 اردیبهشت تا 1 خرداد

نیان: قدم برداشتن در تاریکی؛ نمایشگاه آثار علی ذاکری؛ پروژه‌های کاروان با همکاری گالری سرای؛ 8 تا 29 اردیبهشت

هشت چشمه: در امتداد زندگی؛ نمایشگاه مجسمه . نقاشی‌های مریم سالور؛ 1 اردیبهشت تا 1 خرداد

هما: دنیای موازی / ضد کابوس؛ نمایشگاه آثار ارسیا مقدم؛ 21 اردیبهشت تا 12 خرداد

هور: نمایشگاه نقاشی‌های حسینعلی ذابحی؛ 8 تا 29 اردیبهشت

اخبارویژه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.