اعطای نشان درجه دوم هنر به حسین طاهرزاده بهزاد

37

اعطای نشان درجه دوم هنر به حسین طاهرزاده بهزاد

بر طبق ماده یازدهم فصل چهارم آیین‌نامه نشان‌ها و مدال‌های وزارت فرهنگ، نظر برای شورای عالی فرهنگ مصوب جلسه هفتصدوپنجاه‌ویکمین، مورخ پنجم مهرماه یکهزاروسیصدوبیست‌ونه، نظر به مراتب لیاقت و شایستگی آقای حسین طاهرزاده بهزاد را به یک قطعه نشان از درجه دوم هنر نایل می‌دارد.

گروه پژوهش پشت‌بام
محمد شمس

محمد شمسمشاهده نوشته ها

Avatar for محمد شمس

عضو گروه پژوهش

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.