سالنامه مدرسه مبارکه دارالفنونتوسط : در:

سالنامه مدرسه مبارکه دارالفنون

سالنامه مدرسه مبارکه دارالفنون


دارالفنون نام موسسه‌ی بود که در سال ۱۲۳۰ خورشیدی(۱۸۵۱ میلادی) به ابتکار میرزا تقی‌خان امیرکبیر در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار برای آموزش علوم و فنون جدید در تهران تاسیس شد. دارالفنون را می‌توان نخستین دانشگاه در تاریخ مدرن ایران دانست.

اسناد پژوهشی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.