تصویرسازی‌های منظومه موش و گربه عبید زاکانیتوسط : در:

تصویرسازی‌های منظومه موش و گربه عبید زاکانی

تصویرسازی‌های منظومه موش و گربه عبید زاکانی


منظومه موش و گربه قصیده‌ معروف انتقادی و طنز منسوب به عبید زاکانی است.

در این منظومه، گربه‌های کرمان پس از بستن عهد و فریب موشان، عهد خود را می‌شکنند و جنگ بین موشان و گربه‌ها در بیابان‌های فارس درمی‌گیرد. ابتدا لشکر موشان پیروز شده و شاه گربه‌ها را گرفتار می‌کنند. در ادامه گربه ریسمان را با دندان پاره کرده و به‌موش‌ها حمله‌ور می‌شود و آن‌ها را شکست می‌دهد.

اسناد پژوهشی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.