برخی از اتودهای مرتضی ممیزتوسط : در:

برخی از اتودهای مرتضی ممیز

برخی از اتودهای مرتضی ممیز


مرتضی ممیز به غیر از طراحی گرافیک برای کتاب‌ها و پوسترها، تلاشی را تحت عنوان مدیر هنری در مجلاتی چون ایران‌آباد، کتاب و کیهان هفته، فرهنگ، کاوش، نگین آغاز کرد. مجلاتی که نحوه و سبک کاری ممیز را در جامعه تثبیت و معرفی نمودند.

تصویرسازی‌ کتاب، نگاه او را که متاثر از آثار گرافیکی اروپای شرق به خصوص لهستان و شوروی سابق بود را نشان می‌دهد. این نگاه چنان از فیلتر مرتضی ممیز گذشت که تاثیر آن را بر جریان طراحی گرافیک و آثار طراحان گرافیک می‌توان مشاهده نمود.

اسناد پژوهشی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.