پشتبام شماره 4

اخبار به تاریخ تبدیل می‌شوند.

اخبار به تاریخ تبدیل می‌شوند.

در بیانیه آثار جنیفر بولاند آمده است: اخبار به تاریخ تبدیل می‌شوند. تمام آثار جنیفر بولاند در magentaplains از رونامه های دوران مختلف تشکیل شده اند. این روزنامه‌ها به روشهای مختلفی کنار هم یا بر روی ... ادامه ...