محمد بهرامی

نگارگر، طراح و معلم جاودان

محمد بهرامی درگذشت محمد بهرامی سال ۱۳۰۵ در رودبار چشم به جهان گشود. او نگارگر، نقاش، تصویرگر، طراح گرافیک و از پایه‌گذاران گرافیک نوین ایران بود. وی در صنایع مستظرفه نزد استادان نقاشی ملی و سنتی ایران به فراگیری این ... ادامه ...