زیبایی‌شناختی

زیبایی‌شناختی شدن سیاست

درباره نظام زیبایی شناسی والتر بنیامین فیلسوف و منتقد آلمانی، در طول حیات فکری خود در مورد مفاهیم زیبایی‌شناسی، در حیطه‌های مختلف نظریه‌پردازی کرده و مقاله‌ها و کتاب‌های تامل برانگیزی نوشته است. در پی به قدرت ... ادامه ...