بهزاد حاتم

آفیش سازان

«مجموعه مصاحبه آفیش‌سازان در شماره ۸ ماهنامه فرهنگی هنری رودکی به سال ۱۳۵۱ منتشر شده‌ است.» مصاحبه با چند آفیش ساز برجسته ایرانی مقدمه: آنچه در زیر می‌خوانید حرفهائیست از جانب چند آفیش ساز برجسته ایرانی که ... ادامه ...

مرتضی ممیز ؛ خط زیبای بهزاد

خط فارسی خط بسیار زیبائی است. حرکات متنوع تصویری آن امکانات بسیاری را برای خلاقیت هنرمند خطاط بوجود می‌آورد. ‌ هنرمند خطاط شکل کلمات را بر حسب موقعیت جمله با کلمه دیگر ترکیب می‌کند و مانند حروف لاتین حروف و کلمات در قالبی مشخص در پی هم قرار نمی‌گیرند. ... ادامه ...

بهزاد حاتم : اگر راهی هست، که هست، همین است!

بهزاد حاتم گروه نقاشان و مجسمه‌سازان دومین نمایشگاهش را بر پا کرد و این به اعتقاد من یکی از مهم‌ترین رویدادهای هنری سرزمین ماست، خیلی مهم‌تر از برپایی نخستین نمایشگاه این گروه. نمایشگاه اول یک آغاز ... ادامه ...
گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان

در شماره گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان بخوانید.

در این شماره می‌خوانید. در شماره گروه آزاد نقاشان و مجسمه سازان می‌خوانید. سر‌مقاله فرشید پارسی‌کیا در ماه‌هایی که مشـــــــــغول پژوهش شمـــــــاره «گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان» بودیم، بیماری کرونا آمــــد و دنیا چنان تغییر کـرد ... ادامه ...
نشستی با گروه آزاد

نشستی با گروه آزاد

گفتگو با گروه آزاد نقاشان و مجسمه سازان مصاحبه کننده: شهرزاد اصولی به گاه برگزاری پنجمین نمایشگاه گروه آزاد به نامگنج و گستره “2” در نگار خانه سامان به دیدارشان(گروه آزاد) رفتیم.میهمانان این نمایش: هانیبال الخاص،بهزاد ... ادامه ...