اندرونی

نمایشگاه سارا کشمیری در گالری ژاله

نمایشگاه سارا کشمیری در گالری ژاله   اندرونی نمایشگــاه انفرادی مجسمه،نقاشی،چیدمان سارا کشمیری در گالری ژاله ۲۰ دی تا ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریم خان،خیابان ایرانشهر،کوچه نوشهر،پلاک سه (ژاله گالری شنبه ... ادامه ...