آرکیوفشن

نتایج مسابقه محوطه‌های باستانی

برندگان مسابقه عکس محوطه‌های باستانی/ آرکیوفشن و روزدیلی نفر اول برنده جایزه ۱۵ میلیون تومانعرفان سامان‌فر نفر دوم برنده جایزه ۱۰ میلیون تومانمینا نوعی نفر سوم برنده جایزه ۵ میلیون توماناسحاق آقایی داوران: مسعود قرائی، فرشید ... ادامه ...