گالری گردی 28 بهمنتوسط : در:

گالری گردی 28 بهمن

گالری گردی 28 بهمن


گالری گردی 28 بهمن 1401 در گالری‌های

آرتیبیشن: نمایشگاه کلکسیونر؛ چهارشنبه 26 بهمن تا 6 اسفند

اُ: واج‌های شهر؛ نمایشگاه گروهی نقاشی؛ جمعه ۲۸ بهمن تا 22 اسفند

ایده: آفرودیت؛ نمایشگاه آثار ندا مرادی؛ جمعه ۲۸ بهمن تا 4 اسفند

بینش: گل‌های احزان بودلر؛ نمایشگاه آثار فرزاد امینی؛ جمعه ۲۸ بهمن تا 9 اسفند

سو: اقدامات دفتری؛ نمایشگاه گروهی کتاب دفتر و پوستر؛ جمعه ۲۸ بهمن تا 26 اسفند

نگر: نتی به نام سکوت؛ نمایشگاه آثار حجم شاهرخ فریوسفی؛ جمعه 28 بهمن

نیان: موج؛ نمایشگاه گروهی؛ جمعه ۱۴ بهمن تا ۹ اسفند

هور: نمایشگاه نقاشی‌های فرهاد گاوزن – جمعه ۱۴ بهمن تا ۵ اسفند

بخش خبر پشت بام

اخبارویژه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.