پس از کشته‌شدن پدرش ناصرالدین‌شاه به دست میرزا رضا کرمانی

مظفرالدین‌شاه به روایت تصویر

مظفرالدین‌شاه به روایت تصویر

مظفرالدین‌شاه قاجار آخرین پادشاه ایران که در ایران فوت کرد. مظفرالدین‌شاه قاجار (۱۲۳۲–۱۲۸۵) پنجمین پادشاه ایران در دوران قاجار بود که پس از نزدیک به 40 سال ولایت عهدی و پس از کشته‌شدن پدرش ناصرالدین‌شاه به دست میرزا ... ادامه ...