والتر بنیامین

زیبایی‌شناختی شدن سیاست

درباره نظام زیبایی شناسی والتر بنیامین فیلسوف و منتقد آلمانی، در طول حیات فکری خود در مورد مفاهیم زیبایی‌شناسی، در حیطه‌های مختلف نظریه‌پردازی کرده و مقاله‌ها و کتاب‌های تامل برانگیزی نوشته است. در پی به قدرت ... ادامه ...

وقفه

وقفه نمایشگاه آثار فرید بیان   ۱۵ تا ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸ ساعت ۴ تا ۸ عصر گالری آ / سالن آ ۱ گالری، شنبه ها تعطیل است.     در استیتمنت این نمایشگاه آمده است: ... ادامه ...