تاریخ هنر مکزیک

نقاشی دیواری هنرمندان مکزیکی آمریکایی

نمایش دیوارنگاری‌های مکزیک در موزه هنر آمریکایی ویتنی

نمایش دیوارنگاری‌های مکزیک در موزه هنر آمریکایی ویتنی هنرمندان نقاشیهای دیواری مکزیک را که مربوط به سالهای 1925-1945 است را بازسازی کردند. این هنرمندان آثارشان را که مورد تحسین بسیاری از منتقدین قرار گرفت در موزه ... ادامه ...