مجله چاپی

بینال‌های تهران

بینال‌های تهران

شماره سوم / پژوهشی درباره بینال‌های تهران گلوگاه هنرهای دیداری در این شماره که در پاییز 98 منتشر شد؛ می‌خوانید: سرمقاله فرشید پارسی‌کیا صفرِ شروع: این شماره تقدیم ‌می‌شود به زنده‌یاد مسعود عربشاهی که وجود ارزشمند ... ادامه ...
خروس جنگی

خروس جنگی

شماره دوم / پژوهشی درباره انجمن هنری خروس جنگی در این شماره که در تابستان 98 منتشر شد؛ می‌خوانید: سر مقاله فرشید پارسی‌کیا    یک؛  بزنگاه تاریخی این‌‌قدر پیاپی در بزنگاه تاریخ بوده‌ایم که دیگر نمی‌توانم ... ادامه ...

سقاخانه

شماره یک / پژوهشی درباره جنبش سقاخانه در این شماره که در زمستان 97 منتشرشده؛ می‌خوانید: سرمقاله فرشید پارسی‌کیا الف. ب. پ. ت. ث. ج. چ. ح. خ. د. ذ. ر. ز. ژ. س. ش. ص. ... ادامه ...