پروپوزال آگـهـی و اسپانسرینـگ
نشریه هنرهای دیـداری پشت‌بام و خرپشته

 

برای اسپانسرینگ و یا درج آگهی در پشت‌بام یا خرپشته با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:
۰۲۱-۸۸۹۳۱۷۴۴   

آگهی ویژه مجله چاپی پشت‌بام :

– دو صفحه آگهی چاپی در صفحات ابتدای نشریه
– دو صفحه آگهی چاپی در صفحات انتهای نشریه
– یک پست مشترک اینستاگرام با محتوای مورد تایید سفارش‌دهنده
– چهار عدد استوری اینستاگرام + تگ صفحه آگهی‌دهنده
– درج لوگو پشت جلد پشت‌بام
– درج لوگو در پوستر رونمایی مجله پشت‌بام
– یک بنر در سایت پشت‌بام به مدت یک ماه

آگهی عادی مجله چاپی پشت‌بام :

– یک صفحه آگهی چاپی در صفحات انتهای نشریه
– یک پست مشترک اینستاگرام با محتوای مورد تایید سفارش‌دهنده
– یک عدد استوری / + تگ صفحه آگهی‌دهنده

 

آگهی پشت جلد مجله چاپی خرپشته :

– آگهی پشت جلد مجله خرپشته
– یک پست مشترک اینستاگرام با محتوای مورد تایید سفارش‌دهنده
– یک استوری اینستاگرام + تگ صفحه آگهی‌دهنده
– درج آرم در پوستر مجله خرپشته
– یک بنر در سایت پشت‌بام به مدت یک ماه

آگهی داخل جلد مجله چاپی خرپشته :

– آگهی دو صفحه‌ای مجله خرپشته
– یک پست مشترک اینستاگرام با محتوای مورد تایید سفارش‌دهنده
– یک استوری اینستاگرام + تگ صفحه آگهی‌دهنده

 

آگهی تک صفحه مجله چاپی خرپشته :

– آگهی تک صفحه  در صفحات ابتدایی نشریه
– یک عدد استوری / + تگ صفحه آگهی‌دهنده

 

 

آگهی مجله آنلاین :

بنر با لینک در سمت راست سایت:
– یک بنر با لینک به سایت یا اینستاگرام  سفارش‌دهنده / یک‌ماهه

آگهی پست ثابت:
– یک پست مشترک اینستاگرام

آگهی استوری :
– یک عدد استوری اینستاگرام + تگ

آگهی استوری با لینک خبر در سایت:
– یک عدد استوری اینستاگرام + تگ اینستاگرام و لینک سایت سفارش‌دهنده

 

آگهی اول بام گپ:
اسپانسرینگ بام گپ

آگهی پایان بام گپ:
معرفی هنرمند در بام گپ

برای اسپانسرینگ و درج آگهی با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید:

۰۲۱-۸۸۹۳۱۷۴۴    09177030078